Akademiet for politiaspiranter

At politiet ikke længere kræver en gymnasial uddannelse af dem, der ønsker at komme til ansættelsesprøve, betyder ikke, at der er slækket på kravene til almen dannelse, selvindsigt og refleksion. Skal man bestå politiets prøver, skal man stadig beherske de discipliner, som Platon – uden sammenligning i øvrigt - satsede på i sit Akademi i Athen. Her blev der fra 385 f.Kr. holdt uformelle møder, hvor ældre, erfarne deltagere på skift fremlagde problemstillinger, som skulle studeres, diskuteres og løses af de andre. Målet var ikke at samle viden, men at erkende sin uvidenhed og derigennem blive klogere på sig selv og sin omverden.

Billedtekst til Platons akademi: Over indgangen til Platons akademi stod: ”Dørtrinnet til visdommens tempel er erkendelsen af egen uvidenhed”


Siden efteråret 2015 har jeg rettet og kommenteret dansk case for folk, der er dumpet til politiets skriftlige prøve – eller frygter at gøre det. At skrive en god dansk case kræver ikke kun, at man kan stave og sætte komma, man skal også vise, at man har situationsfornemmelse og kan disponere sit stof, argumentere sagligt og begrunde sine personlige holdninger. Arbejdet med dansk case foregår over nettet, og kun lejlighedsvis mødes jeg ansigt til ansigt med dem, jeg retter opgaver for. Men når den 1. prøve hos politiet er vel overstået, er der behov for at alle samles, så vi kan udveksle erfaringer, diskutere og blive klogere.

Møder i Akademiet for Politiaspiranter


Toogtyvende møde i Akademiet for Politiaspiranter

 

Da politiet i januar 2020 offentliggjorde den 30. marts som næste ansøgningsfrist og beskrev  ansøgningsforløbet, havde de nok ikke forestillet sig, at det ville blive ændret radikalt på grund af en usynlig fjende:

Da Danmark lukkede ned den 11. marts, bekendtgjorde politiet, at prøverne først ville blive gennemført, når det var sundhedsfagligt forsvarligt. Der blev derfor ingen normal 1. prøve i slutningen af april, men fra 18. – 28. maj var der skriftlig prøve med håndsprit og afstand først i Glostrup og ugen efter i Fredericia, og fra 9. – 11. juni var der fysisk prøve for alle, der havde bestået deres dansk case. Derefter gik det hurtigt: De første blev indkaldt til 2. prøve i Fredericia ugen efter, så der skulle altså være akademimøde lørdag 13. juni.


Vi to gamle her i Brønshøj turde ikke risikere at blive smittet, så mødet blev holdt uden vores deltagelse hos den politielev, der havde lovet at stå for træningen til 2. prøve, ligesom han havde gjort ved de tre forrige akademimøder. Sådan et akademimøde havde jeg heller ikke haft fantasi til at forestille mig!

Enogtyvende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Lørdag den 22. februar var der akademimøde for dem, der havde søgt til ansøgningsfristen den 6. januar 2020. Vi startede med frokost klokken 12:00, og da alle var kommet, fortalte de to politielever, hvordan eftermiddagen ville forløbe.

De 10 aspiranter havde alle fået deres indkaldelse til 2. prøve, så de lyttede interesseret til det, politieleverne havde at fortælle om deres personlige erfaringer med politiets 2. prøve og starten på Politiskolen.

Mødet forløb som sædvanligt: Alle deltog aktivt i de forskellige øvelser, som politieleverne havde arrangeret for dem, og da det midt på eftermiddagen var tid til lidt kaffe og kage gik snakken livligt. Da aspiranterne sidst på eftermiddagen pakkede sammen og drog hjemad, følte alle sig godt forberedt til 2. prøve.

Tyvende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Lørdag den 16. november var der akademimøde for dem, der havde søgt til ansøgningsfristen den 21. oktober. Vi startede med frokost klokken 12:00, og da alle var kommet, fortalte de tre politielever, hvordan eftermiddagen ville forløbe.

De 7 aspiranter havde alle fået deres indkaldelse til 2. prøve, så de lyttede interesseret til det, politieleverne havde at fortælle om deres personlige erfaringer med politiets 2. prøve og starten på Politiskolen.

Efterhånden som eftermiddagen skred frem, blev diskussionen livlig, og alle følte sig godt forberedt, da de ved 17-tiden begav sig hjemad mod Esbjerg, Århus, Haslev, Helsingør og forskellige dele af København.

Nittende møde i Akademiet for Politiaspiranter


Lørdag den 7. september 2019 blev der holdt fællesmøde her i Brønshøj for dem, der havde søgt til fristen den 12. august. Vi startede med frokost klokken 12:00, og da alle var kommet, fortalte de tre politielever lidt om, hvad dagen havde at byde på.

Af de seks aspiranter, der kom til mødet, var det kun ham fra prøven i Fredericia, der havde nået at få sin indkaldelse til 2. prøve. De andre fem, der havde været til prøve i København, vidste kun, om de havde bestået deres dansk case. Det havde de tre. De to, der ikke havde bestået deres dansk case, var blevet ringet op med tilbud om at starte som kadet, og det havde de sagt ja til, så de var også videre til 2. prøve. Alle var i godt humør og lyttede interesseret til det, de tre politielever havde at fortælle om politiets 2. prøve og om starten på Politiskolen.


Diskussionen blev livlig, og politiaspiranterne følte sig godt forberedt, da de ved 18-tiden sagde farvel og begav sig hjemad.

Attende møde i Akademiet for Politiaspiranter
Lørdag den 1. juni 2019 blev der holdt fællesmøde her i Brønshøj for dem, der havde søgt til fristen den 13. maj. Vi startede med frokost klokken 12:00, og da alle var kommet, fortalte de tre politielever lidt om, hvad dagen havde at byde på.Af de seks aspiranter, der kom til mødet, var det kun ham fra prøven i Fredericia, der havde nået at få sin indkaldelse til 2. prøve. De fem, der havde været til prøve i Jonstrup, vidste endnu ikke, om de havde bestået deres dansk case, men håbede det bedste. Alle var i godt humør og lyttede interesseret til det, de tre politielever havde at fortælle om politiets 2. prøve og om starten på Politiskolen.  

Diskussionen blev livlig, og politiaspiranterne følte sig godt forberedt, da de ved 17-tiden sagde farvel og begav sig hjemad. Inden de gik, fik vi dog lige taget et gruppebillede af aspiranterne og de tre politielever.

Syttende møde i Akademiet for PolitiaspiranterLørdag den 27. april 2019 var der akademimøde for dem, der havde søgt til fristen den 25. marts. På grund af påsken var der gået 2 uger efter 1. prøve, så de syv aspiranter havde alle nået at få deres indkaldelse til 2. prøve.  Men to af dem var meget overrasket over den dato, de skulle til 2. prøve, for deres prøve lå slet ikke i den uge, der fremgik af politiets prøveplan, men så sent som 3. juni og 17. juni.

Vi startede med frokost klokken 12:00, og da alle var kommet, fortalte de to politielever lidt om, hvad dagen havde at byde på. Alle lyttede interesseret til det, politieleverne havde at fortælle om politiets 2. prøve og starten på Politiskolen.

Diskussionen blev livlig, og politiaspiranterne følte sig godt forberedt, da de ved 18-tiden drog hjemad mod Haderslev, Ribe, Ringkøbing, Roskilde og forskellige dele af København.

Sekstende møde i Akademiet for Politiaspiranter


Lørdag den 16. februar 2019 var der fællesmøde for dem, der havde søgt den 21. januar. Det var en strålende solskinsdag, men midt i influenzasæsonen, så den ene af de tre politielever, der skulle stå for den faglige del af arrangementet, måtte desværre blive hjemme i sengen.Vi startede med en let frokost klokken 12:00, og da alle var kommet, fortalte de to politielever lidt om, hvad dagen havde at byde på.

Der kom syv aspiranter til mødet, fire fra Jylland og 3 fra Sjælland. Alle havde heldigvis nået at få deres indkaldelse til 2. prøve, så humøret var højt, og alle lyttede interesseret til det, som de to politielever havde at fortælle.

Ved 18-tiden sluttede mødet, og alle aspiranterne følte sig godt forberedt til 2. prøve og undervisningen på Politiskolen, da de sagde farvel og drog hjemad.

Femtende møde i Akademiet for Politiaspiranter

 

 

Midt i juleræset blev der lørdag den 15. december 2018 for femtende gang holdt fællesmøde her i Brønshøj for dem, der havde søgt til 27. november. Vi startede med en let frokost klokken 12:00, en time tidligere end ved de forrige møder, fordi flere af deltagerne skulle videre til forskellige julearrangementer sidst på eftermiddagen.

Af de syv aspiranter, der kom til mødet, var det kun ham fra prøven i Fredericia, der havde nået at få sin indkaldelse til 2. prøve. Men de seks, der havde været til prøve i Glostrup, kunne heldigvis se på deres profil, at de havde bestået deres dansk case. Så alle var i højt humør og lyttede interesseret til det, de tre politielever havde at fortælle om politiets 2. prøve og om starten på Politiskolen.

Diskussionen blev livlig. Ved 16-tiden begyndte de første at vinke farvel, mens de sidste holdt ud til først på aftenen.

Fjortende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Om eftermiddagen lørdag den 3. november 2018 blev der for fjortende gang holdt fællesmøde i Akademiet her hos mig i Brønshøj for dem, der havde søgt til fristen den 11. oktober.  Datoen viste sig at være lidt problematisk: Ingen af dem, der boede vest for Storebælt, havde fået deres indkaldelse til 2. prøvedag, så de vidste endnu ikke, om de havde bestået deres dansk case. Alligevel blev mødet det hidtil største med 11 aspiranter: De 5 fra Sjælland, der var indkaldt til 2. prøve, kom selvfølgelig. Af de 7, der boede vest for Storebælt, kom de 6. Den ene, der måtte melde fra, kunne ikke få fri fra arbejde.

Mødet forløb som sædvanligt: Snakken gik livligt ved kaffebordet, og da alle var kommet og havde fået stillet den værste sult, fortalte de tre ”erfarne” villigt om politiets 2. prøve og om starten på Politiskolen, hvor de to havde været i gang siden begyndelsen af 2017, mens den tredje var startet på Politiskolen for 3 måneder siden.

Diskussionen blev livlig, og alle følte sig klogere, da de hen imod aften begav sig hjemad igen mod Aalborg, Aarhus, Odense, Faaborg, Næstved, Lille Skensved, Hvidovre og Frederiksberg.

Trettende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Prøveforløbet for ansøgere til den 8. august 2018 var specielt, fordi prøveforløbet i Jylland var et turboforløb, hvor 2. prøve i Horsens blev afholdt samme uge som 1. prøve i Glostrup. Det betød, at jeg måtte planlægge to akademimøder: først et for dem, der skulle til prøve i Jylland, og 14 dage senere et møde for sjællænderne.

Desværre måtte det første møde aflyses: tre blev med sære begrundelser ikke indkaldt til prøve, og af de fire, der blev indkaldt, kunne tre ikke komme, og den fjerde accepterede, at vi ikke kunne holde et fællesmøde for ham alene. Det var første gang i akademiets historie, at et fællesmøde måtte aflyses!

Heldigvis var prøveforløbet for sjællænderne ikke nær så koncentreret, og de seks, der havde bestået deres dansk case, dukkede alle op til det trettende fællesmøde i akademiet lørdag den 1. september.


Som sædvanligt havde tre erfarne politielever påtaget sig at fortælle om politiuddannelsen og svare på spørgsmål. Allerede mens vi spiste frokost, startede diskussionen – og derefter gik det slag i slag med spørgsmål og svar, forklaringer og demonstrationer. Da de seks aspiranter hen imod aften sagde farvel, var de alle blevet meget klogere.

Tolvte møde i Akademiet for Politiaspiranter

Lørdag den 9. juni 2018 var der for tolvte gang fællesmøde i Akademiet. De første prøver var til en afveksling blevet afholdt i Jylland, og de 3 aspiranter fra de prøver var allerede indkaldt til 2. prøve, mens de to, der havde været til prøve på Sjælland, desværre ikke vidste, om de havde klaret deres dansk case og var videre.

Som sædvanligt havde de tre erfarne politielever påtaget sig at fortælle om politiuddannelsen og svare på spørgsmål. Allerede mens vi spiste frokost, startede diskussionen – og derefter gik det slag i slag med spørgsmål og svar, forklaringer og demonstrationer. Da de 5 aspiranter tidligt på aftenen sagde farvel, var de alle blevet meget klogere.

Elvte møde i Akademiet for Politiaspiranter

Om eftermiddagen lørdag den 5. maj 2018 var der for elvte gang fællesmøde i Akademiet. Der mødte 10 aspiranter op, så havebordet måtte ind i forlængelse af spisebordet, for at alle kunne sidde ned og få lidt frokost, mens de tre ”erfarne” politielever fortale om egne oplevelser med politiets prøver og starten på Politiskolen.

Da det var en strålende sommerdag, brugte vi en pause til at gå ud i haven og få taget et rigtigt holdbillede af aspiranterne og de tre politielever. Der har nemlig aldrig tidligere været så mange aspiranter til et fællesmøde, så det ville jeg gerne have et billede af.

Tilbage i stuen fortsatte politieleverne med at forklare og svare på spørgsmål, så alle aspiranterne følte sig godt forberedt til 2. prøve og undervisningen på Politiskolen, da de sagde farvel og drog hjemad.

5. minimøde i Akademiet for Politiaspiranter

Prøveforløbet for de ansøgerne, der søgte 15. februar 2018, viste sig at være todelt. En del ansøgere blev med en uges varsel indkaldt til et turboforløb i februar, hvor de var til 1. prøve i uge 8 og til 2. prøve i uge 9. Fem af mine aspiranter blev indkaldt til turboforløbet.


Lørdag den 24. februar var de fem aspiranter inviteret til akademimøde.  En af dem meldte fra, fordi hun havde fået besked om, at hun var dumpet i dansk case. Tre af dem havde fået deres indkaldelse til 2. prøve, men den ene havde ikke mulighed for at komme til mødet på grund af sit arbejde. Den sidste ville gerne deltage, selv om han først ville få svar efter weekenden. Altså mødte der tre aspiranter op til mødet.

Det var heldigvis lykkedes mig at finde en dygtig politielev, der havde tid og lyst til at komme midt i vinterferien for at gøre aspiranterne klogere. Efter at alle var kommet og havde fået lidt at spise, gik politieleven i gang med at fortælle om sine erfaringer. Der var masser af spørgsmål fra de tre aspiranter, så snakken gik livligt, og det blev ud på aftenen, før de tre aspiranter følte sig så godt forberedt til både politiets 2. prøve og uddannelsen på Politiskolen, at de havde lyst til at forlade det hyggelige selskab.


Tiende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Lørdag den 10. februar klokken 13:00 var der fællesmøde for de ansøgere fra 1. december-holdet, der ikke var blevet indkaldt til turboforløbet.  Det startede med at være en større gruppe, men da vi nåede frem til akademimødet, var der kun fem aspiranter tilbage. Det skyldtes, at den fysiske prøve havde været en ren massakre: Værst var det i København, hvor det kun var en af fem, der gik videre til dansk case, mens over halvdelen klarede den fysiske prøve i Jylland. Heldigvis klarede alle den skriftlige prøve.

Som sædvanligt havde tre erfarne politielever påtaget sig at fortælle om politiuddannelsen og svare på spørgsmål. Allerede mens vi spiste frokost, startede diskussionen – og derefter gik det slag i slag med spørgsmål og svar, forklaringer og demonstrationer. Så aspiranterne følte sig meget klogere, da de tidligt på aftenen begav sig hjemad mod Roskilde, Sønderborg, Vejle og Vodskov.


Status efter det andet år i Akademiet for Politiaspiranter

 

Resultatet af Akademiets første år var over forventning, men Regeringens krav om flere politibetjente sørgede for, at der kom til at ske endnu mere i løbet af det andet år: I 2016 var der i alt 5 prøveforløb, i 2017 har der været 8, og i de sidste seks måneder har der været brug for et akademimøde om måneden.


Den tid, der går, fra man sender sin ansøgning, til man starter på Politiskolen, er i 2017 blevet markant kortere. De første af mine aspiranter søgte 1. december 2015 og startede 1. august 2016. I 2017 er det i mange tilfælde gået meget hurtigere. F.eks. var der 2 af dem fra ansøgningsfristen 14. september, der var til et hurtigt forløb og startede på Politiskolen 1. november.


I 2017 er der 39 af mine aspiranter, der er startet på Politiskolen. Af dem bestod 15 politiets prøver allerede i 2016. Der var nemlig kun 16 af de 31, der bestod alle prøver i 2016, der nåede at starte på Politiskolen samme år. Takket være den hurtigere sagsbehandling er der kun 9 af dem, der har bestået alle prøver i sidste halvdel af 2017, der først skal starte på Politiskolen i 2018.


4. minimøde i Akademiet for Politiaspiranter

Prøveforløbet for de ansøgerne, der søgte 1. december 2017, viste sig at være todelt. En del ansøgere blev indkaldt til et turboforløb i december, hvor de skulle til 1. prøve i uge 50 og til 2. prøve i uge 51. Seks af mine aspiranter blev indkaldt til turboforløbet.


Lørdag den 16. december var der akademimøde for de seks turbo-aspiranter. Kun tre af dem havde nået at modtage indkaldelse til 2. prøve, men de tre andre ville også gerne deltage, selv om de først ville få svar efter weekenden. I sidste øjeblik blev en af dem dog nødt til at melde fra, fordi den kollega, der skulle afløse ham på arbejde, var blevet syg.

Efter at alle var kommet og havde fået lidt at spise, gik de to politielever i gang med at fortælle om det, de havde oplevet under uddannelsen. Der var masser af spørgsmål fra de fem aspiranter, og politieleverne svarede villigt. Så da de fem aspiranter først på aftenen sagde farvel, følte de sig godt forberedt til både politiets 2. prøve og uddannelsen på Politiskolen.


Niende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Lørdag den 4. november klokken 13:00 var der fællesmøde for de ansøgere fra 14. september-holdet, der ikke havde satset på det hurtige forløb.  Det startede med at være en større gruppe, men da vi nåede frem til akademimødet, var der kun tre aspiranter ligesom til minimødet. Det skyldtes først og fremmest, at flere måtte melde fra 1. prøve i sidste øjeblik: en var blevet sendt på arbejde i udlandet, to var kommet til skade, og to lå med influenza i den uge, hvor de var indkaldt til prøve. Dertil kom, at to var dumpet til 1. prøve.


Som sædvanligt havde to erfarne politielever påtaget sig at fortælle om politiuddannelsen og svare på spørgsmål. Allerede mens vi spiste frokost, startede diskussionen – og derefter gik det slag i slag med spørgsmål og svar, forklaringer og demonstrationer. Da aspiranterne tidligt på aftenen sagde farvel, var de alle blevet meget klogere.

3. mini-møde i Akademiet for Politiaspiranter

Ved 1. prøve for de ansøgere, der søgte 14. september 2017, fik alle tilbudt et hurtigt forløb med 2. prøve i København i begyndelsen af oktober. Det tilbud tog nogle af mine aspiranter imod. Søndag den 8. oktober holdt vi derfor et mini-møde, hvor to af dem, der er i gang med politiuddannelsen, kom og delte ud af egne erfaringer og svarede på spørgsmål.


Ottende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Lørdag den 2. september var der fællesmøde for dem, der havde søgt 1. august og havde klaret politiets 1. prøve. Mødet skulle starte 13:00, men jyderne dukkede ikke op til tiden, så vi andre gik i gang med at spise frokost, mens vi ventede. Klokken 13:30 opdagede vi, at jeg havde fået en E-mail fra dem med besked om, at de holdt stille på Fyn på E20, hvor trafikken var gået i stå på grund af et trafikuheld.  Så besluttede vi at starte uden dem.


Mens de tre erfarne politielever diskuterede med vores københavner, kom jyderne endelig og spiste en forsinket frokost, mens de lyttede til det, der foregik i den anden ende af lokalet.

Resten af mødet forløb som sædvanligt med en kaffepause sidste på eftermiddagen – og ellers masser af spørgsmål til de tre ”erfarne”, der villigt forklarede og demonstrerede. Da aspiranterne tidligt på aftenen begav sig hjemad, følte de sig rigtig godt forberedt til både politiets 2. prøve og uddannelsen på Politiskolen.

Syvende møde i Akademiet for Politiaspiranter

Lørdag den 12. august klokken 13:00 startede fællesmødet for dem, der havde søgt 1. juni 2017 og havde klaret 1. prøve. En af jyderne var blevet indkaldt til 2. prøve i begyndelsen af juli, så politiet bidrog til, at vores møde blev for en lille udsøgt skare. Det samme gjorde en desperat arbejdsgiver, der forlangte, at en af de andre mødte på arbejde, fordi to af hans kollegaer var syge.

De resterende aspiranter kom til gengæld med godt humør og en masse spørgsmål til de tre ”erfarne”, der demonstrerede, forklarede og svarede på spørgsmål om både basisuddannelsen og prøvernes forløb. Så aspiranterne følte sig meget klogere, da de tidligt på aftenen begav sig hjemad mod Vesterbro, Holbæk, Odense og Thisted.

2. mini-møde i Akademiet for Politiaspiranter

Da politiet til en afveksling startede med 1. prøve i Jylland for dem, der søgte 1. juni 2017, tilbød de også ansøgerne muligheden for at komme til 2. prøve allerede i begyndelsen af juli i København. Det tilbud tog en af mine aspiranter imod. Derfor holdt vi mini-møde her søndag den 2. juli, hvor en af dem, der var startet på Politiskolen, beredvilligt kom og fortalte om egne erfaringer, så min aspirant ikke skulle gå helt uforberedt til 2. prøve.


Sjette møde i Akademiet for Politiaspiranter

Om eftermiddagen lørdag den 6. maj blev der for sjette gang holdt fællesmøde i Akademiet her hos mig i Brønshøj.  Datoen viste sig at være lidt problematisk: Ikke alle jyderne havde fået deres indkaldelse til 2. prøvedag, og nogle skulle være med til at fejre konfirmation, rund fødselsdag eller skoleafslutning netop den 6. maj. Så der var over en tredjedel af aspiranterne, der ikke var med til fællesmødet. Til gengæld inviterede jeg så en gæst, nemlig en ansøger til politiets kadetuddannelse.

Mødet forløb som sædvanligt: Snakken gik livligt ved kaffebordet, og da alle var kommet og havde fået stillet den værste sult, fortalte de tre ”erfarne” villigt om politiets 2. prøve og om starten på Politiskolen, hvor de to havde været i gang siden 1. februar, mens den tredje lige var startet. Diskussionen blev livlig, og alle følte sig klogere, da de hen imod aften begav sig hjemad igen mod Valby, Glostrup, Tølløse, Odense, Århus, Nørre Sundby og Hjallerup.

Femte møde i Akademiet for Politiaspiranter

Andet år i Akademiet startede med fællesmøde lørdag den 18. februar 2017, og alt forløb som sædvanligt: De tre ”erfarne” fortalte om deres oplevelser på Politiskolen og svarede på spørgsmål, og så snart alle var kommet og havde præsenteret sig, gik diskussionen livligt.


På to områder adskilte aspiranterne sig fra de forrige hold: For det første var der ingen med anden etnisk baggrund end dansk, og 6 af de 9 aspiranter boede vest for Storebælt. For det andet var der tre, der ved den efterfølgende prøve hos politiet blev bedømt ”meget egnet” med topkarakteren 5 i den individuelle samtale, hvad der kun lykkedes for to af de 31 aspiranter, der bestod i 2016. Om successen med 5-tallerne skyldes, at aspiranterne var klogere,  eller at vejledningen fra de ”erfarne” var mere effektiv, er svært at sige.

Status efter det første år i Akademiet for Politiaspiranter


Resultatet af Akademiets første år er over forventning: Stort set alle, der blev indkaldt og gik videre fra den fysiske prøve, bestod deres dansk case, og 31 af mine aspiranter klarede alle politiets prøver i 2016. De første startede på Politiskolen den 1. august 2016, og de sidste starter den 1. maj 2017.

For mig selv har det første år med mange timers rettearbejde ved computeren og fire hyggelige fællesmøder været både fornøjeligt og lærerigt.  Som perler på en snor har grupper af søde, energiske unge mennesker fra hele landet afløst hinanden og på skift været en vigtig del af mit liv. Efter at have udvekslet masser af E-mails om danskopgaver er det morsomt endelig at møde aspiranterne ansigt til ansigt ved fællesmøderne, og det er meget livsbekræftende at opleve deres glæde, når de endelig har klaret alle prøver med godt resultat og bliver optaget på Politiskolen – for manges vedkommende efter flere forgæves forsøg.


Fjerde møde i Akademiet for Politiaspiranter

Det fjerde fællesmøde i Akademiet blev afholdt om eftermiddagen lørdag den 12. november 2016. De ”erfarne” var også denne gang tidligere deltagere i Akademiet, og de fortalte villigt om deres erfaringer med 2. prøve og starten på Politiskolen. De ni aspiranter havde mange spørgsmål, så snakken gik livligt ved kaffebordet. Men aspiranterne var jo kommet for at blive klogere, så efter en halv time startede den mere alvorlige del af dagens program:

Alle gjorde sig umage, og efter nogle timer sammen med de ”erfarne” følte aspiranterne sig meget klogere på, hvad det hele gik ud på. Så fællesmødet var som de forrige møder, bortset fra at aspiranterne denne gang udmærkede sig ved en langt større etnisk mangfoldighed end ved de forrige møder. Selvfølgelig var der et par stykker, hvis forældre i generationer havde boet i Danmark, men ellers havde aspiranterne forældre, der kom fra så forskellige steder som Færøerne, Tyrkiet, Libanon og Vietnam.

Tredje møde i Akademiet for Politiaspiranter

Om eftermiddagen lørdag den 3. september 2016 var der for tredje gang fællesmøde i Akademiet her hos mig i Brønshøj. Akademiet havde nu fungeret så længe og sendt så mange videre til Politiskolen, at vi for første gang havde tre ”erfarne”, der selv havde været med som håbefulde aspiranter ved tidligere fællesmøder. De fortalte villigt om deres erfaringer med politiets 2. prøve og starten på den nye politiuddannelse. Spørgelysten var stor, diskussionen blev livlig, og humøret var højt. Heller ikke denne gang var der inviteret ”gæster”, fordi alle havde gjort sig umage med at træne dansk case og havde klaret 1. prøve med succes. 

Mini-møde i Akademiet for PolitiaspiranterFordi man er så heldig at være en af de udvalgte ansøgere, som politiet indkalder til et fremskudt optagelsesforløb, skal man selvfølgelig ikke stilles ringere end andre, hvad forberedelse angår.

To af dem, der tidligere har gennemført hele politiets ansættelsesforløb med succes, mødte derfor op her i Brønshøj den 18. juni 2016 for at fortælle den udvalgte om deres erfaringer og for at være med til at diskutere politiets aktuelle udfordringer.


Andet møde i Akademiet for PolitiaspiranterOm eftermiddagen lørdag den 7. maj 2016 var der for anden gang fællesmøde i Akademiet her hos mig i Brønshøj. Det hele forløb som ved første møde, men denne gang var det to andre ”eksperter”, der skulle gøre os klogere ved at fortælle om egne erfaringer med politiets 2. prøve og starten på den nye politiuddannelse. Ellers var den eneste ændring, at der ikke var inviteret ”gæster”, fordi der denne gang var 10, der havde klaret 1. prøve med succes.  Det var dobbelt så mange som ved 1. møde.


Første møde i Akademiet for Politiaspiranter

Om eftermiddagen lørdag den 6. februar 2016 mødtes vi hos mig i Brønshøj til det første fællesmøde i akademiet. Deltagerne var efter Platons model en blandet forsamling:

Der var selvfølgelig først og fremmest dem, jeg havde rettet dansk case for, og som havde været til politiets 1. prøve og snart skulle til den 2.prøve. Det var dem, det hele drejede sig om. Men der var også nogle gæster, der gerne ville høre, hvad de andre havde at fortælle, da de agtede at søge ind til politiet senere.                                                                                                           

Og sidst, men ikke mindst, var der de ”ældre, erfarne”, der skulle stille spørgsmål og gøre os alle klogere. Det var nogle af mine tidligere kursister, nu politielever, som venligt havde sagt ja til at bruge en eftermiddag på at fortælle om livet på Politiskolen og hjælpe med at forberede deres kommende kollegaer til politiets 2. prøve.


Som det forhåbentlig fremgår af billederne, var det første møde i akademiet ikke bare lærerigt for os alle sammen, men også meget hyggeligt.